Tag: Renda bàsica

I SI DISTRIBUÏM LA PROPIETAT PRIVADA?

El debat sobre les virtuts o defectes de la propietat privada és sense cap mena de dubte un dels temes nuclears de tota discussió...