Tag: Banca ètica

PER QUÈ ÉS ÈTICA LA BANCA ÈTICA

Què és la banca ètica? És ètica la banca ètica? Si és ètica, les entitats financeres convencionals no ho són? Heus aquí algunes de...

5 PRINCIPIS PER A LA BANCA ÈTICA

Pel nostre parer els trets essencials de la banca ètica romanen essencialment en l’aplicació de tots i cadascun dels principis exposats en aquest blog....

BANCA ÈTICA I PRINCIPI D’IMPLICACIÓ

Si bé és cert que moltes inversions ètiques es basen en un criteri negatiu19, també és cert que allò que caracteritza pròpiament un banc...

BANCA ÈTICA I PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA

L’aplicació d’aquest principi implica aplicar un transparència absoluta de la gestió de l’entitat tant en la concessió de préstecs com en les inversions. A...

BANCA ÈTICA I PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ

El fenomen de la banca ètica, considero, s’ha d’entendre en el context d’un creixent procés de participació ciutadana més enllà de la participació clàssica...

BANCA ÈTICA I PRINCIPI DE COMPATIBILITAT

Una altra característica fonamental de la banca ètica és aplicar el principi de la compatibilitat entre rendiment financer i rendiment social. Aquesta compatibilitat significa...

BANCA ÈTICA I EL PRINCIPI DE COHERÈNCIA

El principi de coherència fa referència a l’objectiu d’evitar el que podríem considerar una mena de paradoxa participativa, en la mesura que ens manifestem...

MALEÏDA COHERÈNCIA!

De bon matí et lleves de bon humor. Baixes a fer un cafè al bar de sota casa just abans d'anar a la feina....