TERRA I LLIBERTAT. 100 ENTITATS DELS PAÏSOS CATALANS

2170
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

«De llibres com aquest, n’hi ha pocs. Els llibres acostumen a donar informació o opinió. I aquest va molt més enllà. De fet, ens introdueix en el 978842974734coneixement dels Països Catalans des d’una perspectiva insòlita: perquè no és un llibre polític, però és molt més que això; no és un llibre patriòtic sinó molt més. El llibre no fa discursos ni arengues, no planteja qüestions teòriques ni discuteix arguments forasters. És un llibre que presenta
, que exposa, que desplega davant el lector una part petita de l’enorme riquesa associativa dels ciutadans dels Països Catalans. L’encert dels autors del llibre rau en el fet que, a través d¹aquesta mostra d’associacions que ens brinden, deixen entreveure clarament l’enorme vitalitat, la voluntat transformadora de les dones i els homes d’aquest país. I, en llegir el llibre, s’endevina també que, malgrat totes les dificultats, aquests homes i aquestes dones estan disposats a caminar junts i a caminar endavant. Aquesta és la força última del llibre. I ben segur que també és el seu missatge més polític.» Del pròleg de Josep-Maria Terricabras.

Autors/res:

Joan Morales, Jordi Creus, Albert Garcia, Lurdes Rego, Francesc Ribera, Eduard Voltas, Xavier Altadill, Jordi Asensi, Anna Gabriel, Teresa Guasch, Mònica Hill, Jordi Jubany, Josep Martínez, Jordi Sebastià, Judit Serra, Sergi Sol, Oriol Soler i Roger Sunyer.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •