REALITATS I REPTES DEL COOPERATIVISME DE TREBALL

797
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

A partir del treball de camp i del coneixement propi sobre l’economia cooperativa aportem un seguit de recomanacions per millorar debilitats del cooperativisme de treballar amb l’objectiu de facilitar el seu creixement i expansió com a model empresarial necessari en el context econòmic actual.

 

http://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/realitats_i_reptes_del_cooperativisme_de_treball.pdf


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •