COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA EN LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA MUNICIPAL. EL CAS CGI.

3680
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Colaboración público-privada en la gestión tributaria municipal. El caso CGI.El relat de CGI analitza un cas de CPP (col·laboració públicoprivada) en serveis administratius per a l’aplicació d’estratègies de col·laboració públicoprivada en la gestió dels tributs locals. En aquest cas es reflexiona sobre la compatibilitat del servei tributari amb la seva gestió per part del sector privat; sobre els espais i els serveis de l’Administració tributària en què es pot donar entrada a la col·laboració privada; sobre com poden afrontar els processos de CPP en aquest àmbit, i sobre la definició dels paràmetres en què es desenvoluparà la CPP en la gestió tributària.

 

 

http://itemsweb.esade.es/idgp/Programa PARTNERS_Relat 7.pdf


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •