LA MOBILITAT COL·LABORATIVA TÉ UN IMPACTE ECONÒMIC I AMBIENTAL POSITIU

10339

Els diversos casos de consum col·laboratiu de mobilitat compartida ofereixen solucions, tant als problemes de congestió urbana com de contaminació ambiental.

Compartir vehicle, tant per a viatges de curta i llarga distància, per a trajectes diaris (casa-feina), o sistemes compartits de bicicletes, entre d’altres modalitats són exemples positius que tenen impactes considerables, com a mínim, en tres grans àmbits:

  • Econòmic: més enllà dels efectes benèfics respecte a la capacitat de compra col·lectiva, la mobilitat col·laborativa suposa reduir el cost d’accés al transport, oferint noves oportunitats tant a persones amb pressupost econòmic limitat com a persones que viuen en zones amb un servei de transport escàs. El consum col·laboratiu en l’àmbit de la mobilitat pot ser una bona manera d’optimitzar la despesa en inversions públiques en noves infraestructuras i pot actuar com a complement del transport públic.
  • Ecològic i energètic: la mobilitat col·laborativa influeix directament en la congestió urbana i el nociu impacte mediambiental a les ciutats.
  • Relació amb el territori: dinamització d’àrees urbanes amb poca densitat, amb dificultats de desplaçament, descongestió dels centres urbans.