I SI ENLLOC DE RETALLAR, IMPULSEM EL CONSUM COL·LABORATIU?

8789

Els principis del consum col·laboratiu poden ser útils per una estratègia de ciutat més eficient, que connecti persones amb persones, que situï el valor compartir en l’eix del model urbà, de l’espai públic, i com a factor determinant del benestar social, econòmic i ambiental col·lectiu. El model de consum col·laboratiu proposa aprofitar els actius infrautilitzats , entenent per actius tant els materials (escoles, places , centres cívics , transports ) com intangibles (habilitats, coneixements, etc.). No sembla raonable pensar que si els cotxes estan 23 hores al dia sense funcionar, o n’hi hagi tants amb un sol ocupant, no calgui produir tants cotxes nous cada any ? Només cal compartir-los. O si les oficines estan tancades el 70% del temps, no s’haurien d’explorar maneres per guanyar eficiència? Realment sembla raonable que en un edifici de 8 plantes , amb 4 pisos per planta , coexisteixin 32 WIFI particulars ?

L’aprofitament de la capacitat dels actius infrautilitzats no costa res. Si més no, en termes monetaris. No requereix, en qualsevol cas , grans inversions en infraestructures i, ni tan sols, per als més temorosos, suposa una gran desviació del sistema actual.

Una ciutat pot contenir la despesa, crear fonts d’ingressos addicionals o, simplement, les dues coses, simplement utilitzant els seus recursos d’una manera més eficient mitjançant pràctiques de consum col·laboratiu. L’únic que han de fer les ciutats és posicionar-se, això sí. I assumir un paper proactiu per trobar a través del consum col·laboratiu solucions potents per als problemes de transport, d’ocupació, de l’educació, del turisme, d’alimentació i, en general, de tots aquells aspectes fonamentals vinculatss al dret a la ciutat. La despesa pública, per tant, no només es pot contenir retallant, sinó reformant, inventant noves solucions, noves formes de facilitar l’accés als serveis públics. El consum col·laboratiu pot ser un instrument útil en aquest sentit .

Per a això és necessari que els governs locals desbloquegin i, fins i tot, afavoreixin la capacitat de crear riquesa, de generar valor públic , mitjançant la interacció dels ciutadans entre sí. Les ciutats han nascut i crescut gràcies al coneixement compartit i han estat motors al seu torn d’aquesta dinàmica, en un cercle virtuós que les ha convertit en els espais majoritaris de convivència. El consum col·laboratiu, com una mena de restyling del valor cooperatiu, incorporant la dimensió tecnològica, ofereix noves oportunitats que les ciutats sense dubte han d’aprofitar.