6 PROPOSTES PER FER DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES MOTORS DEL CONSUM COL·LABORATIU

9837

Les biblioteques públiques són probablment una de les institucions que representen millor el que significa l’economia col·laborativa: un espai on la ciutadania accedeix lliurement a la informació i comparteix llibres i material cultural divers.

Les biblioteques públiques compleixen una funció fonamental com a instruments de formació, de cohesió social i de vertebració urbana fet que les converteix en una peça fonamental de dret a la ciutat.

Tanmateix, la manera en que els ciutadans accedeixen a la informació ha canviat radicalment en molts pocs anys. Lluny de ser un risc per a la funció de les biblioteques, aquest fet és una gran oportunitat pequè encara puguin oferir més valor del que ja aporten.

1. Les biblioteques com a instrument del compartir

Les llibreries podrien jugar un rol destacable a l’hora de contenir el consum excessiu i l’acumulació desaforada de béns lúdico-culturals per exemple, promovent i coordinanat una xarxa de compartir llibres, videojocs, DVD o CD.

2. Les biblioteques com a espais de treball

Oferir espais de treball real amb ordinadors equipats amb programació actualizada (internet, edició, comptabilitat, gràfics, visual, etc). Permetre que les biblioteques siguin espais per a desenvolupar projectes empresarials i/o desenvolupar habilitats i capacitats professionals.

3. Les biblioteques com a espais de coworking

Les biblioteques haurien de poder oferir espais de coworking entre emprenedors. A canvi de l’ús dels espais, els emprenedors podrien aportar els coneixements i habilitats a la biblioteca en les diverses sessions de formació que s’hi realitzessin.

4. Les biblioteques com a espais de formació

On hom pugui desenvolupar les seves habilitats i competències rebent un suport personalitzat.

5. Les biblioteques com a espai de desenvolupament comunitari

Les bibliotques són un centre de cultura i potencialment un centre atractiu per a totes aquelles persones que volen, i poden, donar suport a d’altres persones a millorar les seves capacitats (formació, acompanyament, etc).

6. Les biblioteques com a impulsors del desenvolupament econòmic local

En el seu suport a emprenedors, els bibliotecaris haurien de rebre formació específica per poder donar suport a les necesssitats dels emprenedors, facilitant-los l’accés a recursos en línia, bases de dades específiques pels seus projectes i creant sinergies amb centres específics de suport a l’emprenedoria.