15 CIUTATS NORD-AMERICANES APOSTEN PER L’ECONOMIA COL·LABORATIVA

8225

El darrer estiu del 2013 es va aprovar la Shareable Cities Resolution en el marc de la 81ª Conferència Anual d’Alcaldes dels Estats Units. La resolució, recolzada per 15 alcaldes entre els quals s’hi troben el de San Francisco i el de Nova York, encoratja als alcaldes a apostar per ciutats més compartibles, fomentant una millor comprensió de l’economia del compartir, del consum col·laboratiu. Per això, proposa la creació de grups de treball locals que revisin i millorin l’encarcarament de normatives i regulacions actuals, que dificulten l’encaix i la participació de l’economia del compartir en l’economia urbana. Igualment, la resolució encoratja els governs locals a ser proactius en la optimització dels recursos públics mitjançant les potencialitats que ofereix l’economia col·laborativa.