COM ES POT FRENAR EL PODER DELS GRANS OLIGOPOLIS?

1249

Tal i com diu David Harvey, el capitalisme no és res més l’obertura de nous mercats, de creació de monopolis d’on extreure les rendes del capital, de posterior liberalització per haver de cercar nous mercats on tornar crear nous monopolis en un procés expansiu ininterromput. És així com es produeix un procés d’acumulació de capital que genera un procés de concentració de les marques en grans grups i grans corporacions. D’acord amb aquesta lògica s’entén que les grans empreses transnacionals blindin els seus drets per poder operar amb la màxima llibertat: contractes signats per grans empreses, tractats comercials i acords d’inversió negociats entre estats o conjunts d’estats (com el TTIP), reformes i préstecs condicionats impulsats per institucions internacionals, mesures i disposicions per organismes multilaterals, demandes presentades per multinacionals davant de tribunals d’arbitratge, milers de normes i regles sobre comerç i inversions que serveixen per a protegir (només) els negocis de les grans corporacions per tot el planeta.

mercatoriaEl gran poder dels grans oligopolis esclafa l’activitat de micro, petits i mitjans empresaris que arreu desenvolupen una activitat econòmica sense la irresponsabilitat social i ambiental d’una economia purament especulativa. Però hi ha alguna a cosa a fer? Com es pot contrarrestar el creixent poder dels grans oligopolis? Com a mínim plantejant una estratègia a tres nivells:

  1. Resistència: a través de l’activisme social per frenar l’expansió del capital transnacional i els seus impactes, especialment quan aquests vulneren de manera evident els Drets Humans i generen un impacte social i ambiental del tot negatiu.
  2. Regulació: a través de la proactivitat dels governs i les administracions públiques per tal d’instaurar mecanismes de redistribució de la riquesa (fiscalitat justa) i de control de les grans corporacions (transparència). Es tracta doncs de combinar les exigències per millorar la legislació vigent com de crear nova normativa que plantegi una fiscalitat justa: impulsar les propostes i alternatives per desmantellar la lex mercatoria.
  3. Alternatives: empreses recuperades, monedes socials, compra pública responsable, banca ètica, economia col·laborativa, cooperativisme. Cal explorar noves i velles alternatives per superar una model econòmic sense miraments socials i ecològics.

Davant del creixent poder econòmic de les multinacionals doncs, cal presentar resistència quan convé, sempre és necessari construir normativa més justa orientada a les persones més que al capital, però en una economia de mercat també sembla raonable pensar que cal estendre la xarxa empresarial evitant la concentració del poder en unes poques mans. Es tracta doncs d’empoderar micro, petits i mitjans empresaris respecte els grans oligopolis. Treure poder a aquests per donar-los als primers entenent que la micro, petita i mitjana empresa, per la seva dimensió i per la seva vinculació al territori, pot tenir una major vocació col·lectiva i ser un actor rellevant per impulsar una economia ciutadana, una economia orientada a la satifacció de les persones i no del capital.