MUNICIPIS COOPERATIUS

959
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Municipi Cooperatiu és un programa de difusió i sensibilització del cooperativisme de treball impulsat a diversos municipis catalans.

Iniciat a principis de 2013 per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, el programa Municipi Cooperatiu promou la implicació de les administracions locals, entitats i agents econòmics i socials en la sensibilització de l’economia cooperativa al territori.

Els seus objectius són:

 • Promoure i fomentar la cultura d’empresa cooperativa.
 • Activar el creixement i la consolidació de les cooperatives de treball existents.
 • Generar ocupació estable i activitat econòmica de base cooperativa.
 • Impulsar la creació de noves cooperatives de treball.
 • Generar oportunitats per aprendre, connectar-se i compartir.

En què consisteix:

El programa Municipi Cooperatiu contempla les següents accions:

 • Sensibilització sobre cooperativisme i empresa cooperativa.
 • Formació per àrees temàtiques.
 • Orientació a persones emprenedores a partir del programa de creació de cooperatives.
 • Orientació en el procés de transformació a cooperativa de treball.
 • Orientació financera per a les cooperatives de treball del municipi.
 • Oportunitats de relació, cooperació i intercooperació entre persones participants a les trobades

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •